Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove arhitekture

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Marinković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Marinković (S, T)

Opis predmeta:
Cilj: Usvajanje osnovnih pojmova vezanih za elemente i tipologiju arhitekture te njihova primjena u pismenoj i usmenoj analizi arhitektonskih djela. Metode podučavanja: direktno podučavanje o gradivu uz vizualni materijal ? kooperativno (zajedničko) poučavanje ? studentsko istraživanje odobranih primjera povijesne arhitekture ? učenje na daljinu Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se redovita prisutnost i aktivnost na seminarima i vježbama, kvaliteta seminarskog rada, kvaliteta usmene prezentacije seminarskog rada, kvaliteta pripremljene vizualne prezentacije na računalu te kvaliteta odgovora na esejistička pitanja na pismenom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Werner Müller, Gunther Vogel, Atlas arhitekture 1 i 2, Zagreb: Golden Marketing, Institut građevinarstva, 1999.

2. John Summerson, Klasični jezik arhitekture, Golden marketing, Institut građevinarstva, Zagreb, 1998.

3. vizualni materijal na mrežnim stranicama kolegija

Preporučena literatura:

4. Dethard von Winterfeld, Utvrđivanje predmeta u arhitekturi, u: Uvod u povijest umjetnosti, ur. H. Belting i dr., Fraktura, Zagreb, 2007, str. 85-112.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe