Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Islamska civilizacija (II)

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Vjeran Kursar

Izvođači:

doc. dr. sc. Vjeran Kursar (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s osnovnim kulturno-povijesnim karakteristikama islama iz "zlatnog perioda" islamske civilizacije (750.-1258.), klasičnog i postklasičnog perioda te sa suvremenim kretanjima u islamskom svijetu. Metode podučavanja: Predavanja, čitanje i analiziranje odabrane literature, diskusija, pisanje i izlaganje seminarskih radova. Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se redovno prisustvo studenta (15%), aktivno sudjelovanje u nastavi (15%), pisanje seminarskog rada (10%), usmena prezentacija seminara (15%) te završni pismeni ispit - test (30%) i usmeni (15%).
Obavezna literatura:

1. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. "Veselin Masleša", Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)

2. Svijet islama. Vjera - Narodi - Kultura. Priredio: Bernard Lewis, "Jugoslovenska revija" i "Vuk Karadžić", Beograd, 1979.

3. Milot, Jean-Rene, Islam i muslimani, preveo Bonaventura Duda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982.

4. Said, Edward W. Orijentalizam, Konzor, Zagreb,1999.

Preporučena literatura:

5. "Obrazovanje i nauka u Osmanskoj državi", u: Historija osmanske države i civilizacije. Priredio: Ekmeleddin Ihsanoglu. Sarajevo, 2004.

6. Meyerovitch, Eva de Vitray, Antologija sufijskih tekstova. Prevela MirjanaDobrović. Zagreb, 1988.

7. Espositto, John L, The Oxford History of Islam, Oxford University Press, New York, 2000.

8. Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.

Preduvjeti za upis predmeta:

Islamska civilizacija (I) (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar