Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filmologija: Filmske stilske epohe

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nikica Gilić

Izvođači:

prof. dr. sc. Nikica Gilić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Omogućiti studentima slojevit uvid u povijesne fenomene u svjetskom filmu , razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa povijesti filma. Metode podučavanja: Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala. Metode ocjenjivanja: STUDENTSKE OBVEZE: praćenje nastave (najviše tri izostanka), aktivno sudjelovanje u radu kolegija. ISPIT se polaže putem dva kolokvija ili seminarskim radom od 15 kartica iz područja filmske historiografije i stilistike. Taj se seminarski rad prijavljuje najkasnije do prvog kolokvija, a cjelovita prva verzija može se predati najkasnije do drugog kolokvija. Sastavni je dio završne ocjene i evaluacija participiranja u nastavi. Ukoliko student ne izabere polagati ispit seminarskim radom, a ne uspije položiti oba kolokvija, odgovarat će građu kolegija na usmenom ispitu. Na usmenom ispitu, uz građu s predavanja i seminara, student odgovara temeljnu literaturu te barem jednu knjigu ili pet članaka/poglavlja s popisa dopunske literature.
Obavezna literatura:

1. Peterlić, Ante, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb, Hrvatski filmski savez (drugo izdanje 2009.) - Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova , Zagreb, Hrvatski filmski savez - Peterlić, Ante, 2001, Osnove teorije filma, Zagre

Preporučena literatura:

2. Ajanović, Midhat, 2004, Animacija i realizam, Zagreb, HFS. - Barbaro, Umberto, 1976, Neorealismo e realismo, Roma, Editori riuniti. - Bordwell, David, 2008, The Poetics of cinema, New York, London, Routledge. - -ll- , 2006, The way Hollywood

3. Paulus Irena, Kubrickova glazbena odiseja, Zagreb, 2011, Pozitiv film (ili: Paulus, Irena, "Glazba u filmu 2001: Odiseja u svemiru"; u zborniku 3-2-1, KRENI!, ur. N. Gilić, Zagreb, 2006, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ FF Press/ Odsjek za kom

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar