Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove arapskog jezika: morfologija

Opterećenje:
15(LK) + 30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tatjana Paić-Vukić

Izvođači:

Milica Sturz (LK)

Opis predmeta:
Cilj: Uvođenje polaznika u morfologiju i sintaksu arapskoga jezika Metode podučavanja: Predavanja. Zajedničko prevođenje na satu. Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski. Ocjenjivanje čitanja. Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.
Obavezna literatura:

1. Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press.

2. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)

Preporučena literatura:

3. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • LK - Lektorske vježbe