Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove egejske arheologije

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Helena Tomas

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač (P)

Opis predmeta:
Cilj: Egejska arheologija posebna je grana arheologije koja proučava brončanodobne civilizacije na Egejskome moru, poimence kikladsku, minojsku i mikensku civilizaciju. Kako su predstavnici tih triju civilizacija trgovali s područjem istočnoga Sredozemlja te tako izmjenjivali i kulturne tekovine, unutar ovoga kolegija pružen je osvrt i na ostale brončanodobne civilizacije ovoga područja: ciparsku, levantsku, hetitsku i egipatsku. Predmet bi studentima trebao dati osnovne pojmove i metode ove grane arheologije kao i temeljne znanstvene postavke za proučavanje egejskih civilizacija. Metode podučavanja: Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima. Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. C. W. Shelmerdine, The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge, 2008.

2. D. Preziosi & L. A. Hitchcock, Aegean Art and Architecture, Oxford, 1999.

3. K. A. Wardle, "The Palace Civilizations of Minoan Crete and Mycenaean - 2000-1200 BC", B. Cunliffe (ed.), Prehistoric Europe, Oxford,

Preporučena literatura:

4. E. Cline (ur.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), Oxford, 2010.

5. O. T. P. K. Dickisnon, The Aegean Bronze Age, Cambridge, 2000.

6. J. L. Fitton, The Discovery of the Greek Bronze Age, Cambridge- Massachusetts, 1996.

Legenda

  • P - Predavanja