Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Iva Kaić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Usvojiti znanja o početku i razvoju grčke kolonizacije na Istočnoj jadranskoj obali, o autohtonim zajednicama na području Ilirika te o rimskom osvajanju prostora Ilirika, kao i o materijalnoj ostavštini i duhovnoj kulturi Grka i Rimljana u Hrvatskoj. Sadržaj: Uvod: literatura + definicija + vremenski okvir + počeci grčke kolonizacije na Mediteranu Jadran u grčkoj mitologiji Autohtone zajednice na prostoru Ilirika Iliri i Grci na istočnoj obali Jadrana Neubicirane grčke kolonije Narona - grčki emporij Urbanističke karakteristike kolonijalnih polisa - Issa Pharos Starogradsko polje Tragurion i Epetion: isejske subkolonije Salona i Grci Pokretni nalazi iz grčkih gradova na istočnoj obali Jadrana Rimsko osvajanje Ilirika Rimske kolonije i municipiji na istočnoj obali Jadrana Status grčkih istočnojadranskih kolonija u rimsko doba Metode podučavanja: Predavanja uz pomoć tehničke opreme. Metode ocjenjivanja: Uspješno položen usmeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.
Obavezna literatura:

J. Poklečki (ur.) (2010): Antički Grci na tlu Hrvatske, Zagreb

M. Šegvić, D. Marković (ur.) (2014): Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27.3. - 25.5. 2014.

M. Zaninović (2015): Ilirski ratovi

Preporučena literatura:

M. Milićević Bradač (2007): Die Griechen in Kroatien, u: M. Sanader (ur.), Kroatien in der Antike

Suić, Mate (2003): Antički grad na istočnom Jadranu

R. Matijašić (2009): Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana

P. Cabanes (2002): Iliri od Bardileja do Gencija : (IV.-II. stoljeće prije Krista)

N. Cambi (2002): Antika

M. Sanader: Zbirka starogrčke koroplastike na Brijunima, Opuscula Archaeologica 21, 1997 (1998), 37-66

M. Sanader (2002): Issa prije Dionizija Sirakuškog, u: N. Cambi, S. Čače, B. Kirigin (ur.), Grčki utjecaji na istočnoj obali Jadrana, Split 2002

M. Sanader (2005): Die Griechen am ostadriatischen Festland und der vorgelagerten Inselwelt, u: G. Grabherr et al. (ur.), Vis Imaginum (Festschrift für Elisabeth Walde zum 65. Geburtstag), Innsbruck 2005

J. Brunšmid: Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998

B. Kirigin: Issa, Zagreb 1995

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći usvojiti kronologiju grčke kolonizacije na Istočnoj obali Jadrana

2. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o grčkoj kolonizaciji istočnog Jadrana u širi geografski i kulturni kontekst.

3. Studenti će moći usvojiti kronologiju rimske kolonizacije Ilirika

4. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o rimskoj kolonizaciji Ilirika u širi geografski i kulturni kontekst.

5. Studenti će moći steći znanja nužna za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.

Legenda

  • P - Predavanja