Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođači:

doc. dr. sc. Tatjana Lolić (P)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je uputiti studente u ispravan postupak zaštite arheoloških lokaliteta in situ tijekom i nakon istraživanja. U cilju ispravnog postupanja s lokalitetom studenti će stječi znanja o osnovnim karakteristikama građevinskih materijala, uzrocima degradacije arheoloških struktura i s modelima sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala. Tema prezentacije arheoloških lokaliteta za cilja ima utvrditi interdisciplinarnost postupka i postaviti odnos između arhitektonskih rješenja i zaštite arheološke strukture. Metode podučavanja: Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice. Metode ocjenjivanja: Rad studenta vrednuje se pozitivnom ocjenom iz usmenog ispita i prezentacijom terenskog rada.
Obavezna literatura:

1. Nicholas Stanely Price: Conservation on Archaeological Excavation, ICCROM, Rome 1995

2. Jeanne Marie Teutonico, Gaetano Palumbo: Management Planning for Archaeological Sites, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2002

3. ARC Laboratory Handbook: Porosity, Salts, Binders, Colours: Volume 1/99, ICCROM, Rome 1999

4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, 69/99, 151/03 i 157/03) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine 30/05)

5. Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. (Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04)

Preporučena literatura:

6. John and Nicola Ashurst: Practical Building Conservation:Volume 1, Volume 2,Volume 3, English Heritage Tehnical Handbook, Aldershot, Hampshire, 1988

7. John Ashurst: Conservation of Ruins, Butterworth - Heinemann, Elsevier Ltd, Oxford 2007

Legenda

  • P - Predavanja