Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Likovne umjetnosti renesanse i baroka

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tanja Trška

Izvođači:

doc. dr. sc. Tanja Trška (S, T)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij daje pregled stilskih mijena, umjetničkih pojava, protagonista među umjetnicima i naručiteljima u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća u svjetskoj (europskoj) i hrvatskoj umjetnosti. Znanja - relevantne činjenice o protagonistima (umjetnicima, traktatistima i naručiteljima) i o stilskoj periodizaciji u slikarstvu, skulpturi i artes minores u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća u svjetskoj i hrvatskoj baštini; vještine - stilska analiza djela, pisanje seminara s osnovnom znanstvenom aparaturom; kompetencije - prepoznavanje stilskih formacija, interpretacija odabranih djela i pojava. Metode podučavanja: Frontalna predavanja, seminari, vježbe, terenski rad, e-učenje, diskusije, mentorirana samostalna istraživanja studenata. Metode ocjenjivanja: Pismeni ispiti (dva testa i dva seminara); ocjenu sadržava: 5% obvezni seminar analize slikarskoga djela; 5% obvezni seminar analize kiparskoga djela; 45% obvezni pismeni ispit (kolokvij): renesansa i manirizam; za one koji su prošli prethodni, 45% pismeni ispit (kolokvij): barok i rokoko; studenti koji ne prođu prvi pismeni ispit (kolokvij), ili drugi pismeni ispit (kolokvij), kao i za one koji nisu zadovoljni tako skupljenim bodovima, mogu izaći na završni ispit koji ulazi u završnu ocjenu s 90%, ukoliko su zadovoljili druge kriterije (redovitost, vježbe, seminarski radovi).
Obavezna literatura:

1. Penelope J. E. Davies; Walter B.Denny; Frima Fox Hofrichter; Joseph Jacobs; Ann M. Roberts; David L. Simon, Jansonova povijest umjetnosti: zapadna tradicija, 7. izdanje, Varaždin: Stanek d.o.o., 2008. [prema djelu H. W. Jansona Povijest umjetnosti /History of art: a survey of the major visual arts from the dawn of history to the present day, prvo izdanje 1962.], str. 469-787 (poglavlja 14-22, samo dijelovi koji se odnose na slikarstvo i skulpturu);

2. Milan Pelc, Renesansa. Zagreb: Naklada Ljevak 2007., poglavlja Kiparstvo, str. 275-365; Slikarstvo, str. 443-538; Schiavoni, str. 569-593;

3. AAVV., Hrvatska i Europa III. Barok i prosvjetiteljstvo. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003. Urednici Ivan Supičić i Ivan Golub, str. 618-702;

4. Priručnik za terensku nastavu: Trogir - Lepoglava - Belec, (prir.) Tanja Trška Miklošić i Danko Šourek, Zagreb: Leykam International; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.;

5. Radni materijal dostupan svakom studentu (prezentacije, odnosno skenirane reprodukcije s legendama i natuknicama).

Preporučena literatura:

6. Heinrich Wölfflin, Klasična umjetnost. Zagreb: Matica hrvatska 1969. [Prijevod djela: Die klassische Kunst: eine Einführung in die italienische Renaissance, prvo izdanje 1899.];

7. AAVV, Hrvatska renesansa, (ur.) Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004., str. 134-220 i kataloške jedinice.

8. Lionello Venturi, Od Giotta do Chagala. Zagreb: Mladost, 1957. [Prijevod djela: Pittura. Come si guarda un quadro, prvo izdanje 1947.].

9. AAVV, Manirizam, (ur.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000.

10. AAVV, Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće, katalog izložbe, (ur.) Vladimir Marković, Zagreb: Muzejski prostor, 1987.

11. Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb: Liber, 1982.

12. John T. Paoletti, Gery M. Radke, Art in Renaissance Italy. London: Laurence King Publishing, 2001.

13. Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy, 1600-1750 (novo izdanje, ur. Joseph Connors and Jennifer Montagu). New Haven: Yale University Press, 1999. [1958.]. Samo dijelovi koji se odnose na slikarstvo i skulpturu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe