Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Umjetnost XIX. stoljeća

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

prof. dr. sc. Dragan Damjanović

Izvođači:

Patricia Počanić (S)

prof. dr. sc. Dragan Damjanović (T)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija "Umjetnost 19. stoljeća" stjecanje preglednog znanja povijesti umjetnosti 19. stoljeća u svijetu i u Hrvatskoj, kroz predavanja, seminarske radove koje će pisati i referirati studenti, te terensku nastavu. Kolegij će nastojati razviti vještine pismenog i usmenog izlaganja studenata. Metode podučavanja: Frontalna predavanja, seminari, vježbe, terenski rad, e-učenje, diskusije, mentorirana samostalna istraživanja studenata. Metode ocjenjivanja: Pismeni ispiti (dva kolokvija ili jedan test i jedan seminar). Ocjenu sadržava: 5% usmeno izlaganje seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti 19. stoljeća 10% pismena verzija seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti 19. stoljeća 45% prvi kolokvij, 40 % drugi kolokvij; ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova Prvi kolokvij donosi veći broj bodova jer je u njega uključen i sadržaj s terenske nastave (trodnevna terenska nastava u Beču).
Obavezna literatura:

1. Janson, H. W.: Povijest umjetnosti, (poglavlja koja se odnose na 19. stoljeće), Stanek, Varaždin, 2003.

2. From the Classicist to the Impressionists. Art and Architescture in the 19th Century, selected and edited by Elizabeth Gilmore Holt, New Heaven and London, Yale University Press, 1966.

3. Larousse Encyclopedia of Modern Art from 1800. to Present day, London, Hamlyn, 1965.

4. Bidermajer u Hrvatskoj, katalog izložbe (dijelovi koji se odnose na slikarstvo, skulpturu i arhitekturu), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1997.

5. Historicizam u Hrvatskoj, katalog izložbe (dijelovi koji se odnose na slikarstvo, skulpturu i arhitekturu), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000.

6. Secesija u Hrvatskoj, katalog izložbe (dijelovi koji se odnose na slikarstvo, skulpturu i arhitekturu), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2004.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe