Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zaštita spomenika kulture

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zlatko Jurić

Izvođači:

prof. dr. sc. Zlatko Jurić (T)

izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić (S, T)

prof. dr. sc. Marko Špikić (P, T)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje i savladavanje teorijske misli i osnova terminologije, razumijevanje tekstova, značaj teoretske misli za proučavanje i zaštitu spomenika, prikaz promjena u procesu zaštite. Savladavanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u zaštiti kulturne baštine. Metode podučavanja: Predavanja: Powerpoint prezentacije Seminari: analiza teorijskih tekstova Vježbe: obilazak terena i rad na spomenicima Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave, seminara i vježbi. Pismeni a po potrebi i usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. 1.FEILDEN, Bernard M., Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1981.

2. 2.MARASOVIĆ, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa - Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske - Zagreb; Zagreb - Split, 1983.

3. 3. MARASOVIĆ, Tomislav, Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Društvo konzervatora Hrvatske - Zagreb, Split, 1985.

4. 4. MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.

5.

Preporučena literatura:

6. 1.CHOAY, Francoise, The Invention of the Historic Monument, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

7. 2.JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann; Oxford, 1999.

8. 3. DENSLAGEN, Wim, Architectural Restoration in Western Europe: Controversy and Continuity, Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1994.

9. 4. FEILDEN, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1994.

10. 5. PRICE, Nicholas Stanley & TALLEY jr. M. Kirby & VACCARO, Alessandra Meluco, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage - Readings in Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe