Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indijska filozofija II

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s temeljnim konceptima i tematskim okvirima pojedinih filozofskih disciplina unutar klasičnih sustava indijske filozofije. Metode podučavanja: Predavanje, diskusija Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave, ispit
Obavezna literatura:

1. Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.

2. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.

3. Bhikkhu Njanađivako, Budizam, Beograd: Prosveta, bibl. Zodijak, 1977. (s tekstovima)

4. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).

Preporučena literatura:

5. Fjodor Ščerbatski, Koncepcija buddhističke nirvane, Zagreb: Demetra, 2004. (preveo i priredio G. Kardaš)

6. Fjodor Ščerbatski, Središnja koncepcija buddhizma i značenje riječi dharma, Zagreb: Demetra, 2005. (preveo i priredio G. Kardaš)

7. Fjodor Ščerbatski, Buddhistička logika, sv. I-II, Zagreb: Demetra, 2005.

8. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji). Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.

9. Čedomil Veljačić, Filozofija istočnih naroda I-II, knjiga I: Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1958. (kasniji pretisci).

10. Borislav Mikulić, Karmayoga. Studije o genezi ideje 'praktičkog' u ranoj indijskoj filozofiji, Sarajevo: Veselin Masleša, bibl. Logos, 1988.

Preduvjeti za upis predmeta:

Indijska filozofija I (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja