Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Fonetika i fonologija

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

Assistant Professor Diana Tomić, PhD

Izvođači:

Assistant Professor Diana Tomić, PhD (P)

Lecturer Veno Volenec, PhD (P)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznavanje s odnosom fonem-glas; distinktivna obilježja, njihov akustički korelat.
Obavezna literatura:

1. Hayes, B. (2009). Introductory Phonology. Chicester: Wiley-Blackwell. (Blackwell Texbooks in Linguistics)..

2. Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskog jezika. Zagreb: Sveučilišna naklada.

3. Povijesni pregled glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. (1991). ur. R. Katičić. Zagreb: HAZU, Globus. dijelovi poglavlja: Fonologija hrvatskoga književnog jezika.

4. Uvod u lingvistiku (2001). ur. Z. Glovacki-Bernard. Zagreb: ŠK, str. 9-52, 75-154, 155-190.

5. odabrani članci

Preporučena literatura:

6. Clark, J. and Yallop, C. (1995). An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell. - odabrana poglavlja

7. R. Jakobson. (1966). Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit. poglavlje: Inherentna obilježja

8. Škiljan, D. (1980). Pogled u lingvistiku, poglavlje Suvremena lingvistička teorija i njezini pojmovi, 45-82.

9. Povijesni pregled glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. (1991). ur. R. Katičić. Zagreb: HAZU, Globus. dijelovi poglavlje: Fonetika hrvatskoga književnog jezika.

Legenda

  • P - Predavanja