Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Klasične sociološke teorije 1

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Izvođači:

doc. dr. sc. Krešimir Žažar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Studenti stječu opća i posebna znanja o važnosti klasične sociološke baštine kao nerazdvojnog konstitutivnog elementa sociološke znanosti, upoznaju se s uvidima, stajalištima, djelima, idejama, znanstvenim prinosima i orijentacijama glavnih utemeljiteljskih mislilaca i njihovim utjecajem na suvremeno sociološko mišljenje i društvene znanosti općenito. Metode podučavanja: Dijaloška metoda; vođena diskusija; usmeno izlaganje obrazovnih sadržaja; frontalni oblici izvođenja nastave kombinirani s interaktivnim/dijaloškim modalitetima izvedbe nastavnog procesa na kojima je stavljen primarni naglasak; grupni rad, odnosno skupno rješavanje pojedinih problemskih pitanja; konzultacije za izradu seminarskih radova. U izvedbi nastave koriste se suvremena tehnička i elektronska pomagala (računalo, tekst procesor, prezentacije, video materijali), a na dispoziciji je također i elektronička inačica kolegija (na OMEGA-i sustavu) koja reprezentira repozitorij odgovarajućih nastavnih materijala. Metode ocjenjivanja: U okviru kolegija predviđen je završni ispit koji se provodi u obličju usmene provjere znanja. Građa koja čini osnovnu materiju za ispit uključuje fundamentalnu ispitnu literature te također problemske sklopove razmatrane na predavanjima kao i sadržaje tematizirane na seminarskom dijelu nastave. Pristupanje završnom ispitu pretpostavlja prethodno uredno reguliranje predviđenih seminarskih obaveza.
Obavezna literatura:

1. Rade Kalanj: Suvremenost klasične sociologije, Zagreb, 2005.

2. Ante Fiamengo: Saint-Simon i Auguste Comte, Zagreb, 1987.

3. Veljko Cvjetičanin i Rudi Supek: Emile Durkheim i francuska sociološka škola, Zagreb, 2003.

4. Robert A. Nisbet: Ideje i konteksti; u: Sociološka tradicija, Zagreb, Golden marketing - Tehnička knjiga, 2007. (21-65)

Preporučena literatura:

5. Harry Elmer Barnes: Uvod u istoriju sociologije, I, II, Beograd, 1982., Svezak I, str. 5 136: svezak II, str. 510 - 644.

6. Emile Durkheim i suvremena sociologija (zbornik radova), Zagreb, 1987.

7. Auguste Comte: Kurs pozitivne filozofije, Nikšić, 1989.

8. K. Marx, F. Engels: Rani radovi, Zagreb, 1961.

9. Alexis de Tocqueville: O demokraciji u Americi, Zagreb, 1995.

10. Talcott Parsons i dr.: Teorije o društvu, I, II, Beograd, 1969.

11. Jože Goričar: Pregled socioloških teorija, Beograd, 1970.

12. Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer: Klasici političkog mišljenja, Zagreb, 1998.

13. George Ritzer: Suvremena sociologijska teorija, Zagreb, 1997. (3-39)

14. Alvin W. Gouldner: Za sociologiju, Zagreb, 1980.

15. Robert A. Nisbet: Sociološka tradicija, Zagreb, Golden marketing - Tehnička knjiga, 2007.

16. Jeffrey C. Alexander: The Centrality of the Classics. In: Giddens, A., Turner, J. H. (eds.), Social Theory Today. Polity Press, Cambridge - Oxford, 1987. (11-57) / Džefri Aleksander: Središnji značaj klasika; u: Aljoša Mimica: Tekst i kontekst. Ogledi o istoriji sociologije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. (281-329)

17. Artur Stinčkomb: Treba li sociolozi da zaborave svoje majke i očeve?; u: Aljoša Mimica: Tekst i kontekst. Ogledi o istoriji sociologije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. (249-264)

18. Robert Konel: Zašto je klasična teorija klasična?; u: Aljoša Mimica: Tekst i kontekst. Ogledi o istoriji sociologije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. (333-372)

19. Randal Kolins: Sociološki kompleks krivice: komentar Konelovog teksta; u: Aljoša Mimica: Tekst i kontekst. Ogledi o istoriji sociologije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. (373-380)

20. Krešimir Žažar: Modernost i klasična sociologija: Ambivalentnost klasične sociološke teorije; u: Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3, 2008. (183-203)

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnovni pojmovi sociologije (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar