Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Klasične sociološke teorije 2

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Dragan Bagić

doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Izvođači:

Jelena Ostojić, prof. (S)

prof. dr. sc. Dragan Bagić (P, S)

doc. dr. sc. Krešimir Žažar (S)

Luka Jurković (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s nastankom i razvitkom klasičnih socioloških teorija u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i SAD-u, vezanim uz pojavu modernoga industrijskog društva. Raspraviti doprinose i ograničenja glavnih koncepata i ideja konzervativizma, teorije evolucije, organicizma, pozitivizma, formalizma - preko radova klasičnih socioloških pisaca. Posebnu pozornost usmjeriti na teorijske i metodološke doprinose M. Webera, koji su uvelike utjecali na suvremene sociološke teorije i istraživanja. Osposobiti studente za razumijevanje modernoga društva i temeljnih socioloških koncepcija. Metode podučavanja: (1) Predavanja uz PowerPoint prezentaciju (2) Čitanje originalnih tekstova (3) Propitivanje pročitanih seminarskih tekstova (4) Diskusija o pročitanim seminarskim tekstovima Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje je kombinacija kontinuranog vrednovanja rada tijekom semestra i završnog usmenog ispita. Tijekom semestra kontinurano vrednovanje se provbodi kroz evidenciju aktivnosti u seminarskim disusijama te dva kolokvija.
Obavezna literatura:

1. Đurić, M. (1987). Sociološka hrestomatija: Sociologija Maxa Webera. Zagreb : Naprijed.

2. Kalanj, R. (2005). Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura (poglavlja o obrađivanim autorima).

3. Lukić, R. (1987). Sociološka hrestomatija: Formalizam u sociologiji. Zagreb : Naprijed. Str. 5-89; 108-167; 187-208; 218-222.

4. Supek, R. (1987). Sociološka hrestomatija: Herbert Spencer i biologizam u sociologiji. Zagreb : Naprijed.

5. Power Point prezentacije predavanja

Preporučena literatura:

6. Barnes, H. (1982). Uvod u istoriju sociologije I. Beograd : BIGZ. (glava IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII; str. 137-242, 263-350).

7. Barnes, H. (1982). Uvod u istoriju sociologij II. Beograd : BIGZ. (glava XLII; str. 891-904).

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnovni pojmovi sociologije (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar