Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Socijalna povijest ideja

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov

Izvođači:

prof. dr. sc. Ozren Žunec (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Predmet studentima treba omogućiti usvajanje odgovarajućih znanja, metoda i vještina za samostalno razumijevanje pretpostavki i ideja različitih intelektualnih svjetova i društava. Studenti bi trebali razviti sposobnosti da intelektualne i idejne sustave i pojedinačna pitanja mogu razmatrati s različitih stajališta. Predmet uvodi u interdiscplinarno proučavanje intelektualnog razvoja suvremenog društva, kao i društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih pretpostavki prevladavajućih oblika znanja i režima prakse. Predmet je zamišljen kao niz teorijskih istraživanja u kojima se analiziraju i raspravljaju temelji, izvori i oblici različitih ideja, sklopova ideja i teorijskih koncepata kako se pojavljuju u različitim područjima djelovanja. Metode podučavanja: predavanja, seminarske rasprave Metode ocjenjivanja: samostalni pisani rad i eseji (iz tematskog kruga kolegija), sudjelovanje u seminaru.
Obavezna literatura:

1. Literatura ovisi o odabranoj individualnoj temi za obradu u pisanom radu unutar teme koja se određene akademske godine obrađuje na kolegiju i dogovara se sa nastavnikom

Ishodi učenja:

1. Poznavati društvene pretpostavke nastanka, razvoja i promjena u društvenom značenju i vrednovanju pojedinih ideja i teorijskih koncepata

2. Promišljati društvene fenomene iz različitih pristupa i pozicija

3. Pisano i usmeno se izražavati na jasan i argumentirani način i uz svijest o različitim perspektivama

4. Identificirati i primijeniti te korektno koristiti sekundarni materijal u pisanju vlastitog teksta

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar