Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Obrazovanje i društvo

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nenad Karajić

Izvođači:

prof. dr. sc. Nenad Karajić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Zadaća nastave je upoznavanje studenata s obrazovnim sustavima, njihovom organizacijom, unutarnjom strukturom, teorijskim zasnivanjem obrazovanja u modernom društvu i socijalno-povijesnom razvoju te značenjem za kulturu društva i razvoj pojedinaca. Cilj nastave je stjecanje znanja o važnosti odgoja i obrazovanja u modernom društvu te vrsnoći i postignućima odgojno-obrazovnog procesa u ukupnom društvenom razvoju. Metode podučavanja: Interaktivna predavanja, samostalna praktična nastava i seminari te individualne konzultacije. Metode ocjenjivanja: Pisani i usmeni ispit sa završnom ocjenom.
Obavezna literatura:

1. Giddens, A. (2007) Sociologija. (pogl. 16. Obrazovanje, str. 487-526). Zagreb: Nakladni Zavod Globus.

2. Haralambos, M. (1989) Uvod u sociologiju (V poglavlje) ili Sociologija - teme i perspektive (pogl. 11. Obrazovanje, str. 737-882). Zagreb: Golden Marketing.

Preporučena literatura:

3. Ballantine, J. H. (1993) The Sociology of Education. New Yersey : Prentice-Hall, Inc.

4. Delores, J. (1998) Učenje: blago u nama. Zagreb: Educa.

5. Lesourne, J. (2000) Obrazovanje i društvo. Izazovi 2000. godine. Zagreb: Educa.

6. Pastuović, N. (1999) Edukologija (V pogl.). Zagreb: Znamen.

7. Cohen, L. i sur. (2007) Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar