Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatsko društvo 2

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nenad Karajić

Izvođači:

prof. dr. sc. Nenad Karajić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Zadatak je kolegija početno osposobiti studente u prepoznavanju pojedinih društveno relevantnih problema, njihovog klasificiranja, konceptualiziranja, operacionaliziranja, mjerenja i načina njihova tumačenja. Cilj mu je pripremiti studente za samostalni (individualni i grupni) primijenjeni rad i izvještavanje o provedenoj empirijskoj analizi pojedinih društvenih fenomena. Metode podučavanja: Interaktivna predavanja, samostalna praktična nastava u vidu izrade završnog empirijskog znanstvenog rada te individualne konzultacije. Metode ocjenjivanja: Samostalna izrada i prezentacija empirijskog znanstvenog rada sa završnom ocjenom.
Obavezna literatura:

1. Krippendorff, K. (1980) Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. London: Sage Publications.

2. Berelson, B. (skripta) Analiza sadržaja u istraživanju komunikacija.

Preporučena literatura:

3. Berger, A. A. (1991) Media Research Techniques. London: Sage Publications.

4. Bloor, M. Et ali. (2001) Focus groups in Social Research. London: Sage Publications.

5. Debus, M. (1995) The Handbook for Excellence in Focus Group Research.

6. Milas, G. (2005) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar