Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u prevoditeljstvo

Opterećenje:
15(P) + 45(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović (S)

Sara Profeta, v. lekt. (S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija pružiti temeljne uvide u norme prevoditeljskog rada, razviti osnovne prevoditeljske vještine te učvrstiti jezičnu i, naročito, tekstualnu kompetenciju u hrvatskom i švedskom.
Obavezna literatura:

1. Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, London: Prentice Hall International (UK)

Preporučena literatura:

3. Althoff, j: (1996/1999/) Det mesta är osagt, Alfabeta Bokförlag AB

4. Hellspong, L. - Ledin, P. (1997) Vägar genom texten - Handbok i brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur

5. standardni jednojezični i dvojezični rječnici švedskog jezika

Preduvjeti za upis predmeta:

Švedski jezik III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar