Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Izvođači:

prof. dr. sc. Ranko Matasović (S)

Preduvjeti za upis predmeta:

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar