Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Izvođači:

prof. dr. sc. Ranko Matasović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Učenje staroirske gramatike i upoznavanje sa staroirskim tekstovima.
Obavezna literatura:

1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika, skripta.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar