Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: U ovom kolegiju studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj srpske poezije u devetnaestom stoljeću. Po odslušanom kolegiju studenti trebaju znati vladati imenima najznačajnijih pjesnika 19. stoljeća, njihovih zbirki i pjesama, te razumjeti mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima poezije, te razumjeti suodnos kulture pisane i usmene književnosti u tom periodu. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija srpske književnosti uklapa kao problemski kolegij kojim se razrađuje problematika naznačena u općem pregledu srpske književnosti i kulture s kojim su studenti upoznati tijekom prve godine studija, odnosno kao kolegij koji postavlja temelje za tumačenje književnih procesa kasnijih razdoblja srpske književnosti koji će studenti slušati tijekom treće godine studija, odnosno u poslijediplomskom studiju. Korištene metode: U prvom terminu kolegija predavanjem će se dati kontekst razumijevanja građe i pristupa građi, koja će se kasnije temeljitije obrađivati u seminarima. Studenti će čitati tekstove, kako bi na nastavi aktivno mogli sudjelovati u analizi i interpretaciji poezije.
Obavezna literatura:

1. Popović, Bogdan: Antologija novije srpske lirike (bilo koje izdanje)

Preporučena literatura:

2. Antologija srpskog pesništva, ur. Miodrag Pavlović (bilo koje izdanje)

3. Kojen, Leon: Studije o srpskom stihu, Knjižarnica Zorana Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad, 1996.

4. Matić, Svetozar: Naš narodni ep i naš stih : ogledi i studije, Novi Sad, Matica srpska, 1964.

5. Pavlović, Miodrag: Eseji o srpskim pesnicima, Beograd, 1981.

Ishodi učenja:

1. izdvojiti najvažnije srpske pjesnike 19. stoljeća, njihove pjesničke zbirke i antologijske pjesme

2. opisati razvoj poezije i poetskih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća

3. imenovati mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima srpske poezije 19. stoljeća

4. prikazati suodnos kulture pisane i usmene književnosti u danom razdoblju

5. istražiti problematiku stvaralačkog stapanja iskustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i srpske narodne poezije

6. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća s obzirom na kriterij prožimanja usmene i pisane književnosti

7. planirati temu seminarskog rada, formulirati strukturu rada, skupiti potrebnu literaturu

8. izabrati opciju u seminarskoj raspravi; preispitati općevažeće stavove o autorima čiji se tekstovi analiziraju

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar