Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

doc. dr. sc. Marijana Bijelić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente sa problematikom srpske književnosti devetnaestog stoljeća. Usvojit će se temeljni uvidi u periodizacijske i žanrovske sistematizacije književne građe, te vladanje imenima najznačajnijih autora i njihovih djela. Drugi je cilj kolegija osposobiti studente da na temelju sekundarne literature ovladaju metodologijom književne analize i interpretacije pripovijednih tekstova, te da ovladaju korpusom znanja potrebnih za formiranje jasne spoznaje o ulozi deventaestostoljetne proze u formiranju suvremene srpske proze. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija srpske književnosti uklapa kao problemski kolegij kojim se razrađuje problematika naznačena u općem pregledu srpske književnosti i kulture s kojim su studenti upoznati tijekom prve godine studija, odnosno kao kolegij koji postavlja temelje za tumačenje književnih procesa kasnijih razdoblja srpske književnosti koji će studenti slušati tijekom treće godine studija, odnosno u poslijediplomskom studiju. Korištene metode: U ovom će se kolegiju smjenjivati predavanje, seminarski rad, kao i studentski seminarski radovi za koje će studenti proučiti preporučenu literaturu, a zatim izložiti kolegama, nakon čega će slijediti razgovor o toj temi kao polazište za interpretaciju.
Obavezna literatura:

1. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Nolit, Beograd, 1983.

2. Ivanić, Dušan: Svijet i priča, Beograd,, 2002

3. Živković, Dragiša: Europski okviri srpske književnosti , Prosveta, Beograd, 1970.

Preporučena literatura:

4. V. Gligorić: Srpski realisti, Prosveta, Beograd, 1960.

5. Vučenov, Dimitrije: O srpskim realistima i njihovim prethodnicima, Beograd,

Ishodi učenja:

1. imenovati najvažnije srpske pripovjedače 19. stoljeća

2. objasniti razvoj pripovijetke i proznih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća

3. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća

4. izdvojiti usmene prozne žanrove i prikazati njihov utjecaj na formiranje umjetničkih pripovjedaka

5. komentirati ideološki okvir kritičkog realizma u srpskoj književnosti

6. usporediti žanrove pripovijetke i romana te identificirati njihova preklapanja

7. analizirati dezintegraciju realističkih modela pripovijedanja

8. razlikovati modele srpske pripovijetke 19. stoljeća

9. osmisliti temu seminarskog rada iz područja kolegija, organizirati strukturu rada, prikupiti potrebnu literaturu

10. obraniti stav u raspravi na seminaru; kritički preispitati pročitanu građu

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar