Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Makedonska književnost: Makedonska drama

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivica Baković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivica Baković (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati student(ic)e s kazalištem na tlu Makedonije i razvojem drame u makedonskoj književnosti na primjerima reprezentativnih tekstova od 19. do kraja 20. stoljeća. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je obavezan za student(ic)e treće godine studija makedonskog jezika i književnosti, a izborni ostalim studenti(ca)ma Filozofskog fakulteta. Korištene metode: Uz predavački dio na kojem će se studenti(ce) upoznati s osnovnim teorijskim pojmovima te književno/kazališno-povijesnim činjenicama, naglasak će biti na samostalnim analizama studenata u obliku zadaća (i izlaganja). Predviđene su i projekcije izabranih kazališnih predstava i teatrološkog materijala o povijesti kazališta na tlu Makedonije. Sadržaj kolegija: Kolegij je zamišljen intermedijalno. Uz pregled osnovnih teatroloških pojmova te pojmova važnih za analizu dramskoga teksta, pregled kazališnih i izvedbenih tradicija na tlu Makedonije od antike do danas u prvom će planu biti analize reprezentativnih dramskih tekstova od 19. do kraja 20. stoljeća. Budući da je drama žanr koji obitava u sferi između književnosti i izvedbe, zahvaljujući dostupnim snimkama reprezentativnih predstava, studenti će imati priliku ukratko se upoznati i s razvojem glumačkih tehnika i režije u makedonskom kazalištu.
Obavezna literatura:

1. Antologije: Branko Hećimović, Borislav Pavlovski. Suvremene makedonske drame. Zagreb: Znanje, 1982.Borislav Pavlovski. Nova makedonska drama. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000.

2. Borislav Pavlovski. Kronologija makedonske dramske književnosti. u: Antologija nove makedonske drame. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000, 13-90.

3. Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, Zagreb, 2004. (odabrani pojmovi)

Preporučena literatura:

4. Georgi Stardelov, Jelena Lužina, Ivan Džeparoski, Teatarot na počvata na Makedonija od antikata do denes, Skopje, 2004. (tekstovi: Tome Janakievski, Antičkiot teatar na počvata na Makedonija (57-87); Mišel Pavlovski, srednovekovniot teatar na počvata na Makedonija (87-111); Jelena Lužina, Bitovskata dramska i teatarska paradigma (125-144); Nada Petkovska, Sovremenata drama i teatar vo Makedonija (171-179)).

5. Hristo Georgievski. Istorija i poetika na makedonskata drama. Skopje, 1996. (odabrana poglavlja)

Ishodi učenja:

1. Opisati razvoj kazališta na makedonskom prostoru

2. Nabrojiti makedonske kanonske dramatičare

3. Objasniti razvoj makedonske dramske književnosti kroz književnopovijesna razdoblja

4. Opisati i analizirati kanonske dramske tekstove makedonske književnosti

5. Primijeniti stečena književnoteorijska znanja na drugim dramskim tekstovima

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar