Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove upravljanja muzejskim zbirkama

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Žarka Vujić

Izvođači:

prof. dr. sc. Žarka Vujić (P)

doc. dr. sc. Helena Stublić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Steći osnovna znanja o temeljnim postupcima rada sa zbirkama stvarne građe (nabava - izlučivanje, posudba - mobilnost, dokumentiranje i osiguranje pristupa) i upoznati se s novim strategijama upravljanja zbirkama u 21.stoljeću i vremenu ekonomske krize. Metode podučavanja: Predavanja, analiziranje loših i dobrih primjera prakse, posjet zbirkama u muzejskim ustanovama Metode ocjenjivanja: Nazočnost i aktivnost na predavanjima, pisani ispit
Obavezna literatura:

1. Ambrose, T; Paine, C. Osnove muzeja. Poglavlja: 34-43. London, NY: Routledge, 1993, str.124-158

2. Etički kodeks. Poglavlje: 2. http://www.icom-croatia.hr/LinkClick.aspx?fileticket=CEnJoVuf9Wk%3D&tabid=36. 20.10.2010.

3. Encouraging Collections Mobility (poglavlja: Active Collections: re-visiting our collection for more and better use; Collection Mobility - stepping forward ). Helsinki: Finnish National gallery, 2010, str. 118-149, 166-175.

4. Vujić, Ž. Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? Informatica museologica, vol. 27, 1996, str. 5-10.

5. Vujić, Žarka. Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama : iskustva zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija, str. 25-31 Bilješke. - Summary.

Preporučena literatura:

6. Zakon o muzejima; Pravilnici o vođenju muzejske dokumentacije i o uvidu u muzejsku dokumentaciju i građu (www.min-kulture.hr...propisi)

7. Maturanec, I. Nove strategije upravljanja muzejskim zbirkama. Završni rad. Ff, 2012.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar