Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija književnosti: Uvod u naratologiju

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maša Grdešić

Izvođači:

doc. dr. sc. Maša Grdešić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija ovladavanje je osnovnim pojmovima teorije pripovijedanja, odnosno "alatima" za analizu pripovjednih tekstova (proza - romani i novele; film). Metode podučavanja: Predavanja i seminari. Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmeno izlaganje, kolokvij, naratološka analiza, usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Viktor Šklovski, "Umjetnost kao postupak", u Uskrsnuće riječi, Stvarnost, Zagreb, 1969, str. 38-51.

2. Jonathan Culler, "Priča i diskurz u analizi pripovjednih tekstova", Republika, 1984, br. 2-3, str. 130-143.

3. Vladimir Propp, "Prilog istoriji pitanja" i "Metod i građa", u Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982, str. 9-25. i 26-32.

4. Claude Lévi-Strauss, "Struktura mitova", u Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, str. 202-227.

5. Roland Barthes, "Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova", u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 47-73.

6. A. J. Greimas, "Refleksije o aktantskim modelima", Republika, 1989, br. 5-6, str. 32-49.

7. Gérard Genette, "Učestalost", Gordogan, 1985, br. 17-18, str. 64-82.

8. Shlomith Rimmon-Kenan, "Naracija: Razine i glasovi", u Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.

9. Gérard Genette, "Tipovi fokalizacije i njihova postojanost", u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 96-115.

10. Dorrit Cohn, "Pripovijedani monolog", Republika, 1984, br. 1, str. 101-134.

Preporučena literatura:

11. Bal, Mieke, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (Second Edition), University of Toronto Press, Toronto - Buffalo - London, 1997.

12. Chatman, Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca & London, 1978.

13. Cohn, Dorrit, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton, 1978.

14. Genette, Gérard, Narrative Discourse, Cornell University Press, Ithaca & London, 1980. (izvornik: "Discours du récit", u Figures III, Seuil, Pariz 1972.)

15. Martin, Wallace, Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, Ithaca & London, 1986.

16. Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics (Second Edition), Routledge, London & New York, 2002.

17. Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Vladimir Biti, Globus, Zagreb, 1992.

18. Uvod u naratologiju, ur. Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar