Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Luka Bekavac

Izvođači:

doc. dr. sc. Luka Bekavac (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s osnovnim problemima, područjima, terminologijom i razvojem teorije književnosti. Metode podučavanja: Predavanja i seminari. Metode ocjenjivanja: Pismeni rad (test i esej), aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).
Obavezna literatura:

1. Solar, Milivoj: Teorija književnosti. Zagreb, 1994.

2. Eagleton, Terry: Književna teorija. Zagreb, 1987.

3. Compagnon, Antoine: Demon teorije. Zagreb, 2007.

4. Škreb, Zdenko i Ante Stamać (ur.): Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb, 1998.

Preporučena literatura:

5. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb, 2000.

6. Beker, Miroslav: Povijest književnih teorija. Zagreb, 1979.

7. Beker, Miroslav: Suvremene književne teorije. Zagreb, 1999.

8. Pavličić, Pavao: Književna genologija. Zagreb, 1983.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar