Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik struke za sociologe 1

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

mr. sc. Vivijana Radman, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Jezična analiza stručnog teksta: tehnike čitanja teksta; čitanje u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta i detaljno iščitavanje u svrhu pronalaženja određene informacije. Upoznavanje s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu; razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena; tipovi rečenice ? generalizacija, definicija, klasifikacija itd. Predviđanje sadržaja na temelju stručnih i jezičnih znanja, razumijevanje značenja riječi iz konteksta. Razvijanje kritičkog pristupa čitanju u smislu razlikovanja činjenica od mišljenja; uočavanje načina iskazivanja suprotnosti, uvjeta, zaključaka. Pisanje sažetaka stručnih tekstova uz isticanje ključnih riječi. Održavanje usmenih izlaganja na stručne teme te raspravljanje o izlaganju i temi.
Obavezna literatura:

1. 1. Gordana Mikulić; Alka Krvavac: English for the Arts and Humanities Školska knjiga , Zagreb, 1992.2. R. R. Jordan Academic Writing Course Collins, London i Glasgow, 1980.3. Linda London Blanton; Linda Lee: Writing Workshop ? Promoting College Success Heinle & Heinle Publishers, 1998.4. Stručna literatura prema preporuci voditelja studija.

2. Edward de Chazal & Sam McCarter:A course in English for Academic Purposes, Oxford University Press, 2012

Preporučena literatura:

3. R. R. Jordan: Academic Writing Course, Collins, London i Glasgow, 1980.

4. Linda London Blanton; Linda Lee: Writing Workshop - Promoting College Success, Heinle & Heinle Publishers, 1998.

5. Edgar F. Borgatta; Rhonda J. V. Montgomery: Encyclopedia of Sociology, McMillan Reference USA, New York, 2000

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika