Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Informacijska pismenost

Opterećenje:
30(L) + 15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sonja Špiranec

prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

Izvođači:

prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica (L)

prof. dr. sc. Sonja Špiranec (L)

Opis predmeta:
Kolegij je postavljen tako da studentima pruža osnovna znanja iz područja informacijske tehnologije i informacijske pismenosti, te im pruža temelj za daljnje lakše kretanje kroz studij. Upoznavanje s osnovama rada ICT-e. Osnove informacijske pismenosti, postupci i mehanizmi pretraživanja baza podataka i vrednovanja izvora na Internetu. Upoznavanje načina i tehnika oblikovanja upita i pretraživanja izvora informacija, izrade seminarskih radova i citiranja.
Obavezna literatura:

1. Špiranec, S. Informacijska pismenost - ključ za cjeloživotno učenje. Edupoint. III, (2003). http://www.carnet.hr/casopis/17/clanci/1

2. Špiranec, S.; Banek Zorica, M. Informacijska pismenost: teorijski okvir i polazišta. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, 2008.

Preporučena literatura:

3. Vučina, Ž. (2006) Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. Zagreb: Carnet. Dostupno na: http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/ [20 prosinca 2010]

4. Stojanovski, J. Online baze podataka: priručnik za petraživanje. Dostupno na: http://www.online-baze.hr/files/1_prirucnik_online-baze.pdf

Legenda

  • P - Predavanja
  • L - Laboratorijske vježbe