Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u slavensku arheologiju

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: U predavanjima se razmatra najstarija povijest naroda istočne i srednje Europe te njihove kulture koje se nisu odrazili u pisanim izvorima. Arheološka istraživanja jedina su koja nam pokazuju kako se odvijala ta najstarija povijest. Cilj predavanja je da se arheološkom metodom, kao i uz pomoć drugih znanosti prije svega uz pomoć lingvistike, etnografije i historije, mogu objasniti, sistematizirati, analizirati i usporediti obilježja kulture i etnogeneze Slavena. Mnoga temeljna pitanja obiluje često proturječnim mišljenjima, pretpostavkama koje valja prezentirati i objasniti kako bi se moglo pristupiti problemu. Problem nastanka Slavena i njihova rana povijest razmatra se zajedno s poviješću drugih naroda i drugih kultura koje su utjecale jedne na druge i koje se ne mogu dijeliti. Proučavati arheološke kulture istočne i srednje Europe istoznačno je opisivati i povijest različitih naroda koji imaju zajedničku prošlost, a na povijesnu scenu izlaze pod različitim imenima i govore često različitim jezicima.Narodi istočne i srednje Europe došavši u srednju i južnu Europu donijeli su sa sobom svoju povijest, kulturu i tragove koji se jedino arheološkim istraživanjima mogu rekonstruirati i objasniti. U predavanjima će se objasniti tipologija pojedinih vrsta arheološke građe i objasniti i navesti glavna obilježja arheoloških kultura Metode podučavanja: predavanja Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Z. Váňa, Die Welt der alten Slawen, Praha 1983.

2. M. Parczewski, Die Anfa'nge der fru'hslawischen Kultur in PolenWien : O'sterreichische Gesellschaft fu'r Ur- und Fru'hgeschichte, 1993.

3. J. Zábojník, Slovensko a avarský kaganát, Bratislava 2004.

4. V. V. Sedov, Sloveni u dalekoj prošlosti, Novi Sad, 2012.

5. Awaren in Europa, Schätze eines asiatischen Reitervolkes 6.-8. Jh. (katalog izložbe), Nürnberg-Frankfurt am Mein 1985.

Preporučena literatura:

6. L. Niederle, Rukověť slovanské archeologie, Praha 1931. (Isti: Slovenske starine, Novi Sad 1954.)

7. Z. Vinski, O nalazima 6. i 7. st. u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog avarskog kaganata, Opusc. archaeol. III, Zagreb 1958.

Legenda

  • P - Predavanja