Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u prapovijesnu arheologiju

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Uvođenje studenata u problematiku arheologije općenito, upoznavanje sadržaja i metoda rada. Stjecanje općeg uvida u arheološke grane, upoznavanje osnovnih arheoloških pojmova, u prvom redu onih vezanih uz prapovijesnu arheologiju kako bi se u konkretnim kolegijima mogla savladati osnovna obilježja pojedinih prapovijesnih razdoblja i učiti dinamika razvoja prapovijesnih kulturnih fenomena u širem europskom prostoru. Posebna pažnja je usmjerena na upotrebu stručnih termina koji su nužni za razumijevanje "jezika struke". Određenje arheologije i prapovijesne arheologije kao znanosti, njezin sadržaj, ciljevi i zadaci. Povijesni pregled razvitka prapovijesne arheologije. Podjela arheologije temeljem kronoloških, etničkih ili prostornih kriterija, arheološke specijalizacije. Periodizacija prapovijesne arheologije, kriteriji i svrha. Metode podučavanja: Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima. Metode ocjenjivanja: Pismeni i usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. 1. T. Težak-Gregl: Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb, 2011.;Skupina autora: Praistorija jugoslavenskih zemalja I, II, III, IV, V (Uvodna poglavlja), Sarajevo, 1979; 1983.;Renfrew, C & Bahn, P.: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London 1996. (2. izdanje);5. Dimitrijević, S; Majnarić-Pandžić, N.; Težak-Gregl, T.: "Prapovijest". Zagreb 1998.;6. Majnarić-Pandžić, N.: Uz 50. obljetnicu časopisa OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 13 - 20.;7. Karavanić, I. & Janković, I.: Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 21 - 54.;8. Težak-Gregl, T.: Proučavanje neolitika i eneolitika u zrcalu članaka objavljivanih tijekom 50 godina časopisa OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 93 - 122.;

Preporučena literatura:

2. 1. Majnarić - Pandžić, N.: Brončano i željezno doba obrađivano u časopisu OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 123 - 142.Želimir Škoberne: "Budinjak - Kneževski tumul". Katalog izložbe. Zagreb, 1999.

Legenda

  • P - Predavanja