Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marcel Burić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Stjecanje znanja o temeljnim pojmovima i teorijama primjenjivanim u proučavanju života prapovijesnih ljudi, periodizacija i osnovna obilježja neolitičkog razdoblja. Prepoznavanje najvažnijih arheoloških izvora za navedeno razdoblje i područje, korištenje stručnom i znanstvenom literaturom. Metode podučavanja: Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju, posjet zbirkama Arheološkog muzeja te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima, praktični rad na terenu. Metode ocjenjivanja: Pismeni i usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Težak-Gregl: Uvod u Prapovijesnu arheologiju. Zagreb, 2011.;Skupina autora: Praistorija jugoslavenskih zemalja II (neolitik). Ur. Alojz Benac. Sarajevo, 1979.;Ammermann, A. J. & Cavalli-Sforza, L. L..: Early Farming in Europe. Man, New Series, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1974), pp. 140-141.;

Preporučena literatura:

2. Bar Yosef : The Natufian Culture and the Origin of the Neolithic in the Levant. Current Anthropology 1990.;. Braidwood: The Early Village in SW Asia, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 32, No. 1/2 (Jan. - Apr., 1973), pp. 34-39.;3. Krznarić-Škrivanko, M.: Istraživanja na Sopotu. U: Od Sopota do Lengyela. Ured. Alenka Tomaž. Koper, 2006.; 4. Mihaljević, M.: Istraživanje nalazišta Slavča-Nova Gradiška. U: Od Sopota do Lengyela. Ur. Alenka Tomaž. Koper, 2006.; 6. Nikolić: The development of pottery in the Middle Neolithic and chronological systems of the Starčevo Culture. Journal of Serbian Archaeological Society vol. 21. 47 - 70. Belgrade, 2005.;7. Skupina autora: Vinča - praistorijska metropola. Ur. Tasić, N. N. Beograd, 2008.; 8. Perles, C.: The Early Neolithic of Greece. The first farming communities in Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2001. ; 11. Burić, M.: Gradac u Bapskoj - slika života istočne Hrvatske prije 7000 godina. ISBN: 978-953-175-398-2. Zagreb, 2011;

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar