Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tetyana Fuderer

Izvođači:

prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko (P)

Opis predmeta:
Cilj: Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva. Predočavanje kulture arhaičnog doba, nastanka Slavena i formiranja srednjovjekovne državnosti Kijevska Rus'. mitologije na prostoru Ukrajine; uloga staroukrajinske kulture u procesu europeiziranja ortodoksnih kultura, sudar istočnih i zapadnih konfesija (ukrajinski barok).Borba za nacionalni opstanak u doba velikih imperija, ukrajinska moderna i avangarda, doba totalitarnih režima, represije i disidenti. Izazovi modernoga doba. Metode podučavanja: Predavnje kao panoramski pregled cjeline kroz povijesni razvoj uz metode: - na početku predavnja postavljanje pitanja iz prethodnog predavanja s ciljem obnoviti znanja, - akcentiranje pozornosti na pitanjima koja su posebice složena, - komuniciranje nastavnika i studenata, također studenata međusobno. - prezentacije, - poredbe s aktualnim temama u hrvatskome društvu, - tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom. - akcentiranje na nužnosti savladanja oratorske vještine, kulture izlaganja, - insciniranje ispita, -stimuliranje studenata da se orijentiraju na uspijeh na ispitu prema izloženim kriterijima. Metode ocjenjivanja: Kontinuirano kroz seminar: - uvodna ispitivanja studenata na početku nastvave s ciljem obnoviti znanja, - seminar na kraju semestra s ciljem modelirati ocjenivanje znanja, - provjera korištenja preporučene literature usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Ukrajina.- Kolo. Zagreb: Matica hrvatska, 1997, br. 3.

2. Kulturna baština Ukrajine.- Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen, 2005.

3. Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999.

4. Ukrajina u prošlosti i sadašnjosti. Dubrovnik, Časopis za književnost i znaost Matice hrvatske, 3/2007. uredio Jevgenij Paščenko

5. Izdanja knjižnice Ucrainiana croatica, od 2008 do 2014, 10 knjiga.

Legenda

  • P - Predavanja