Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hindske jezične vježbe 1

Opterećenje:
60(SJ)
Nositelji:

Višnja Grabovac, lekt.

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata s glasovnim sustavom hindskoga jezika i pismom. Stjecanje elementarne komunikativne kompetencije primjenjive u svakodnevnim situacijama kroz učenje i usvajanje vokabulara, jednostavnih jezičnih struktura i primjenu gramatičkoga gradiva Metode podučavanja: Vježbe Metode ocjenjivanja: Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra. Ocjenjuje se cjelokupni rad i zalaganje studenta tijekom semestra.
Obavezna literatura:

1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners.

2. Matišić, Zdravka (1996). Elementi hindske gramatike. Zagreb

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika