Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indoeuropska mitologija

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Izvođači:

prof. dr. sc. Ranko Matasović (S)

Opis predmeta:
Metode podučavanja: Predavanja i seminar. Metode ocjenjivanja: Studenti izlažu i predaju seminarski rad koji će nastavnik ocijeniti.
Obavezna literatura:

1. Ranko Matasović, A reader in Indo-European Religion. Skripta.

Preporučena literatura:

2. J. Mallory & D. Q. Adams (eds.), 1997. The Encyclopaedia of Indo-European Culture, Chicago: Fitzroy Dearborn.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar