Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sanskrtski seminar - epski 2

Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Izvođači:

mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred. (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila kojim su sastavljeni sanskrtski epovi i purane i osposobiti studente za rad na epskim i puranskim tekstovima. Metode podučavanja: U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom. Metode ocjenjivanja: Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.
Obavezna literatura:

3. Brockington, John (1998), The Sanskrit Epics, Leiden: Brill.

4. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove sanskrtske gramatike 2 (položen)

Legenda

  • S - Seminar