Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sanskrtski seminar - stručni 1

Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić

izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Izvođači:

prof. dr. sc. Mislav Ježić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje sa sanskrtskom stručnom književnošću i osobitosti funkcionalnoga stila stručne književnosti. Upoznavanje s različitim strukama poput filozofije, poetike, gramatike i drugih. Metode podučavanja: U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom. Metode ocjenjivanja: Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.
Obavezna literatura:

1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.

2. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.

Preporučena literatura:

3. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove sanskrtske gramatike 2 (položen)

Legenda

  • S - Seminar