Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Bioetika

Opterećenje:
60(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: U teorijskom pogledu cilj je ovog kolegija upoznati studente s inovativnim bioetičkim pristupom moralnim pitanjima koja nameće znanstveno-tehnički napredak, a koja se fokusiraju u kategoriji cjelovito shvaćenog života. U praktičnom pogledu cilj je ovog kolegija osposobiti studente za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu, kao i za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela. Metode podučavanja: Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada. Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.
Obavezna literatura:

1. Dvije knjige po izboru od sljedećih knjiga: M. Aramini: Uvod u bioetiku (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009) I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1998) A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004) A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; Hrvatsko filozofsko društvo/Pergamena, Zagreb, 2000) A. Čović / N. Gosić / L. Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike (zbornik radova; Pergamena, Zagreb, 2009) H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990) T. Krznar: Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu (Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009) T. Krznar (ur.): Čovjek i priroda. Prilog određivanju odnosa (Pergamena, Zagreb, 2013) T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001) I. Rinčić / A. Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (Pergamena, Zagreb, 2012) V. R. Potter: Bioetika - most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007) P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003) I. Šegota (ur.): Nova medicinska etika (temat; u: Društvena istraživanja, 5/1996) V. Valjan: Bioetika (Svjetlo Riječi, Sarajevo / Zagreb, 2004) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007)

Preporučena literatura:

2. Dvije knjige po izboru od sljedećih knjiga: Z. Bošković: Pravo i medicina (Pergamena, Zagreb, 2007) Cifrić: Socijalna ekologija (Globus, Zagreb, 1989) I. Cifrić: Bioetička ekumena (Pergamena, Zagreb, 2007) Čović / M. Radonić (ur.): Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji (zbornik radova; Pergamena / Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011) R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O'Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998) R. Drezgić / D. Duhaček / J. Vasiljević (ur.): Ekofeminizam. Nova politička odgovornost (zbornik radova; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2012) J. Dunayer: Specizam (Dvostruka duga / Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec/Zagreb, 2009) F. Fukuyama: Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost (Izvori, Zagreb, 2003) L. Gajski: Lijekovi ili priča o obmani (Pergamena, Zagreb, 2009) M. Geiger Zeman / Z. Zeman: Uvod u sociologiju (održivih) zajednica (IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 2010) N. Gosić: Bioetika in vivo (Pergamena, Zagreb, 2005) N. Gosić: Bioetičke perspektive (Pergamena, Zagreb, 2011) J. Habermas: Budućnost ljudske prirode (Naklada Breza, Zagreb, 2006) V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996) I. Illich: Medicinska nemeza. Eksproprijacija zdravlja (Litteris, Zagreb, 2010) Ivan Pavao II.: Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003) H. Jurić: Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Pergamena, Zagreb, 2010) S. Kalauz: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma (Pergamena / Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb, 2011) T. Krznar: Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša (Pergamena / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011) T. Markus: Ekologija i antiekologija (Hrvatsko sociološko društvo / Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2004) T. Matulić: Pobačaj - drama savjesti (Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1997) T. Matulić: Bioetički izazovi kloniranja čovjeka (Glas Koncila, Zagreb, 2006) Ch. Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (Genesis / Prijatelji životinja, Zagreb, 2005) K. Pavelić / D. Polšek (ur.): Društveni značaj genske tehnologije (zbornik radova; IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 1999) L. Pessini: Distanazija. Do kada produžavati život? (Adamić / Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2004) S. Prijić (ur.): Pobačaj - za i protiv (Hrvatski kulturni dom, Rijeka, 1995) J. Rifkin: Biotehnološko stoljeće (Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999) I. Rinčić Lerga: Bioetika i odgovornost u genetici (Pergamena, Zagreb, 2007) M. Selak: Ljudska priroda i nova epoha (Naklada Breza, Zagreb, 2013) P. Singer: Oslobođenje životinja (Ibis grafika, Zagreb, 1998) P. Sloterdijk: Pravila za čovječji park / Operabilni čovjek (u: Europski glasnik, br. 5, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2000) R. Supek: Ova jedina zemlja (Globus, Zagreb, 1989) I. Šegota (ur.): Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi (zbornik radova; Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2001) M. Štifanić / R. Dobi-Babić: Prava pacijenata (Adamić, Rijeka, 2000) M. Tokić: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji (Pergamena, Zagreb, 2013) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i interkulturalnost (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012) N. Visković: Stablo i čovjek (Antibarbarus, Zagreb, 2001) N. Visković: Kulturna zoologija (Jesenski i Turk, Zagreb, 2009) A. Volarić-Mršić (ur.): Status ljudskog embrija (zbornik radova; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2001) V. Vrček: GMO između prisile i otpora (Pergamena, Zagreb, 2010)

Legenda

  • P - Predavanja