Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Bugarska književnost 19. stoljeća

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije Bugarskog narodnog preporoda i postpreporodnog razdoblja. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta. Metode podučavanja: Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize Metode ocjenjivanja: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004. (str. 45-188)

2. Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.

3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.

Preporučena literatura:

4. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.

5. Biti, Vladimir, Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992.

6. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.

7. Staiger, Emil, Temeljni pojmovi poetike, Ceres, Zagreb, 1996.

8. Solar, Milivoj: Rječnik književnog nazivlja, Zagreb, 2006.

9. Todorova, Marija: Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek : Čigoja štampa, 1998

Ishodi učenja:

1. upoznavanje osobitosti književnopovijesne situacije preporodnog i postpreporodnog razdoblja

2. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove bugarske preporodne i postpreporodne književnosti

3. razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta

4. primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar