Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Književnost bugarskog modernizma

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela drugog bugarskog modernizma u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta. Metode podučavanja: Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize Metode ocjenjivanja: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.

2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.

3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.

4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.

5.

Preporučena literatura:

6. Flaker,Aleksandar: Poetika osporavanja, Školska knjiga, Zagreb, 1982

Ishodi učenja:

1. Upoznavanje glavnih tendencija bugarske književne avangarde

2. Opisati i analizirati najvažnije tekstove bugarske književne avangarde

3. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta

4. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar