Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik za akademske potrebe 1

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Azra Plićanić Mesić, v. pred.

dr. sc. Mirjana Šnjarić, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Temeljem autentičnih tekstova i situacija vježbat će se vještine slušanja, čitanja, pisanja i raspravljanja; sažimanje glavnih poruka nekoga stučnog teksta ili rasprave. Teme: kratke vijesti i komentari; izvodi iz književnih tekstova, društvenih i stručnih rasprava važnih za jezično i kulturalno funkcioniranje u njemačkoj sredini, te za studijsko usmjerenje studenata. Pisanje zabilješki s predavanja, prezentacije, interpretacija teksta i slike. Sudjelovanje u izvan-nastavnim aktivnostima vezanim uz njemačku kulturu i jezik (uključivanje u programe Goethe Instituta i Austrijskog kulturnog centra). Gramatika: perfekt, preterit, članovi, rod imenica, pridjevska deklinacija, prijedlozi, konjuktiv II, pasiv, umanjenice i komp.pridjeva.
Obavezna literatura:

1. Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.

2. Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.

3. Hering A., Matussek M., Perlmann - Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 - C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.

Preporučena literatura:

4. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe, Hueber Verlag, München, 2004.

5. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf-Münkel G.:Hörverstehen - 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Hueber Verlag, München, 2005.

6. Deutsch Perfekt - Einfach Deutsch lernen - Spotlight Verlag GmbH, Planegg/München

7. Magazin Deutschland - Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft

8. Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika