Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Francuski jezik za akademske potrebe 1

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Jasna Ćirić, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usvajanje osnovnih jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz početno pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Francuskoj, njezine kulture i civilizacije.
Obavezna literatura:

1. 1. A. Berhet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1,Hachette, Paris, 2006.

Preporučena literatura:

2. 1) Grevisse, Le bon usage, gramatika francuskog jezika. 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika