Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ruski jezik za akademske potrebe 1

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Veršić, pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usvajanje i svladavanje pisma, osnovnih pravila izgovora, te osnova gramatike. Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije. Upoznavanje s osnovnim pravilima protokola i kulturološkim sličnostima i razlikama.
Obavezna literatura:

1.

Preporučena literatura:

2.

3.

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika