Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Španjolski jezik za akademske potrebe 3

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, v. pred.

Ana Matijević, pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usavršavanje složenijih jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Španjolskoj, njezine kulture i civilizacije.
Obavezna literatura:

1. V. Mindoljević: El Flechazo 4, Školska knjiga Zagreb, 2012.

3. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2005.

Preporučena literatura:

7. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 150 stranica.

8. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.

9. Tekstovi sa sljedećih internetskih stranica: El País: http://elpais.com/ ; Televisión educativa y cultural iberoamericana: http://www.nci.tv/

Preduvjeti za upis predmeta:

Španjolski jezik za akademske potrebe 2 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika