Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ruski jezik za akademske potrebe 3

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Veršić, pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usvajanje osnova gramatike i razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u analizama jednostavnih stručnih tekstova i pisanju sažetaka.
Obavezna literatura:

1.

Preporučena literatura:

3.

4.

Preduvjeti za upis predmeta:

Ruski jezik za akademske potrebe 2 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika