Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Francuski jezik za akademske potrebe 2

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Jasna Ćirić, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usvajanje i razvijanje osnova francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i najjednostavnijeg vokabulara jezika za akademske potrebe.
Obavezna literatura:

1. 1. A. Berhet, C. Hugot, V.M.Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1, Hachette, Paris, 2006.

Preporučena literatura:

2. 1) Grevisse, Le bon usage, gramatika francuskog jezika. 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica.

Preduvjeti za upis predmeta:

Francuski jezik za akademske potrebe 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika