Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ruski jezik za akademske potrebe 2

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Veršić, pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: govorna interakcija i govorna produkcija: razumijevanje jednostavnih fraza u kontekstu svakodnevnih situacija, postavljanje jednostavnih pitanja, te odgovaranje na takva pitanja; pismena recepcija i produkcija: razumijevanje osnovne informacije iz jednostavnih kraćih tekstova (različiti pisani izvori - novine, internet); pisanje poruka i jednostavnih kraćih pisama.
Obavezna literatura:

1.

Preporučena literatura:

2.

3.

4.

Preduvjeti za upis predmeta:

Ruski jezik za akademske potrebe 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika