Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik za akademske potrebe 4

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Azra Plićanić Mesić, v. pred.

dr. sc. Mirjana Šnjarić, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Osposobljavanje studenata za relativno fluentno govorenje njemačkoga jezika u različitim osobnim i društvenim situacijama, te za njegovo aktivno korištenje u stručnom studiju. Osim razumijevanja stručnih i drugih tekstova studenti se pripremaju za pisanje referata o općim i strukovnim temama na njemačkom jeziku, kao i za rad na duljim znanstvenim tekstovima (receptivno i produktivno). Metode podučavanja: Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja. Metode ocjenjivanja: Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %
Obavezna literatura:

1. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen - 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.

2. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen - Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.

3. Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch - Grammatik - A2 - B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.

Preporučena literatura:

4. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand - 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.

5. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft - Deutschland - www.magazine-deutschland.de

Preduvjeti za upis predmeta:

Njemački jezik za akademske potrebe 3 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika