Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Francuski jezik za akademske potrebe 4

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Jasna Ćirić, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usvajanje jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Francuskoj, njezine kulture i civilizacije.
Obavezna literatura:

1. 1. A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries : Alter ego 2. Hachette, Paris, 2006.

Preporučena literatura:

2. 1) Akyüz, Anne; Bazell-Shahmaei, Bernadette; Bonenfant, Joëlle; Flament, Marie-Francoise; Lacroix, Jean; Moriot, Daniel; Renaudineau, Patrice, 2000., Exercices de vocabulaire en contexte, Hachette Livre, Paris 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica

Preduvjeti za upis predmeta:

Francuski jezik za akademske potrebe 3 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika