Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik za akademske potrebe 4

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Arijela Fabrio, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Semantička i sintaktička analiza općeg i stručnog teksta te upoznavanje i prepoznavanje tipova rečenica. Razvijanje tehnike čitanja teksta te razumijevanje općenitog značenja teksta. Razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kroz analizu teksta po odlomcima. Priprema i upoznavanje s tehnikama pisanja sažetaka na temelju odlomaka predloženog teksta. Upute za pripremu diskusija i usmenog izlaganja općeg teksta iz kulture i civilizacije Italije.
Obavezna literatura:

1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze

2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore

3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze

4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze

5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma

6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze

Preporučena literatura:

7. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga

8. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma

9. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.

10. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.

Preduvjeti za upis predmeta:

Talijanski jezik za akademske potrebe 3 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika