Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ruski jezik za akademske potrebe 4

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Veršić, pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Primjena usvojenih vještina i znanja u analizama jednostavnih stručnih tekstova i pisanju sažetaka. Metode podučavanja: Nastava je zamišljena kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijali i video materijali s interneta. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra Metode ocjenjivanja: Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na temu po izboru na kraju semestra.
Obavezna literatura:

2.

Preporučena literatura:

3.

4.

Preduvjeti za upis predmeta:

Ruski jezik za akademske potrebe 3 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika